Coronavirus, COVID-19: What You Can Do
slide

Gói khám sức khỏe tổng quát nhi là gói khám kiểm tra sức khỏe toàn diện dành cho trẻ em, để điều chỉnh hoặc phát hiện những dấu hiệu bất thường trong quá trình phát triển của trẻ