Coronavirus, COVID-19: What You Can Do

Gói khám nhi tổng quát cao cấp là gói mở rộng của gói khám tổng quát. Tại gói khám này sẽ mở rộng thêm các chỉ số đo lường đánh giá mức độ tăng trưởng, phát triển của trẻ. Đánh giá tình trạng thiếu máu, thiếu sắt. Khám bao quy đầu và khám tâm sinh lý cho trẻ.

Đây đều là những hạng mục kiểm tra sức khỏe rất quan trọng với trẻ nhỏ.