Coronavirus, COVID-19: What You Can Do

Trên cơ sở những ảnh hưởng không tốt của dậy thì sớm đối với trẻ, việc phát hiện và điều trị dậy thì sớm cho trẻ, giúp hạn chế những biến chứng có thể xảy ra:

  • Dậy thì sớm gây ra tình trạng xương phát triển sớm và đóng sớm khiến trẻ lùn ở độ tuổi trưởng thành
  • Trẻ sẽ có ít hơn 3 năm phát triển chiều cao so với các bạn
  • Sự tăng khả năng tình dục ở bé trai dẫn đến trạng thái khủng hoảng cảm xúc đối với một số trẻ

Tại Med247 có cung cấp gói khám phát hiện dậy thì sớm để cha mẹ có hướng khắc phục và giúp con phát triển toàn diện trong tương lai