Coronavirus, COVID-19: What You Can Do
slide

Gói khám nội người lớn bao gồm những gói khám sức khỏe toàn diện, nhờ đó phát hiện sớm những dấu hiệu gây bệnh, đưa ra biện pháp xử lý kịp thời