Coronavirus, COVID-19: What You Can Do
slide

Gói khám sức khỏe tổng quát của Med247 được thực hiện bởi các bác sĩ đầu ngành về chuyên môn. Việc khám sức khoẻ tổng quát nhằm phát hiện sớm, can thiệp, điều trị những nguy cơ, biến chứng của các căn bệnh nguy hiểm đe dọa cuộc sống của bạn.