Coronavirus, COVID-19: What You Can Do
slide

Quan điểm điều trị : Không lạm dụng kháng sinh. Không lạm dụng chỉ định xét nghiệm. Được trực tiếp thăm khám bởi các bác sĩ đầu ngành về Nhi, bé yêu của bạn sẽ được chăm sóc sức khỏe với dịch vụ tốt nhất.